Výroba sponzorských odkazů

– krátkých TV spotů, je dnes často poptávaná forma prezentace společnosti.

Je nutno dodržet několik právních ujednání, aby byl spot schválen právním oddělením televize. Většinou se jedná o adaptaci klasické reklamy, kterou jsme dělali dříve, předělanou do desetisekundové délky. U sponzoru s Janem Krausem bylo zajímavé na práci, že se mu v postprodukci měnila obálka v ruce vždy za novou bez toho abychom ho museli každý měsíc vždy volat na nové natáčení.

Videoprezentace

tohoto druhu je vůči ceně televizní reklamy levnější a právě proto často poptávaná.