Barevné korekce pro televizní vysílání.

Když je nezbytné připravit televizní spot pro vysílání, je velmi důležité zachovat celý exportovaný obrázek v tzv. „bezpečných zónách“. Samozřejmě kromě barevných korekcí je nutné dodržovat bezpečné zóny i kompozičně, co se titulků a textů týče. V níže popsaném postupu se ale budeme zabývat pouze barevnými korekcemi. Zde tedy pár typů jak na to poměrně snadno a rychle:

Toto je zdrojový obrázek jako export z After Effects a je nutné ho zkontrolovat a následně upravit pro vysílání v TV:

Elmo01

Krok 1:

V první řadě si otevřeme WAVEFORM MONITOR a budeme kontrolovat světla a stíny.

unnamed-2

Digitální vysílání nám dovoluje používat světla a stíny pouze v rozmezí mezi 0,3 a 1,0. Vzhled záleží na použitém softwaru, který k práci používáte, ale vždy dosáhnete stejného výsledku. Některé používají k označení procenta, jiné zase rozličnou škálu čísel. Waveform monitor reprezentuje jenom světla v horní části a stíny v dolní. Nezobrazuje nám nic o barvách. V našem případě můžeme vidět, že obrázek má převážnou většinu černé (stínu) až středních tónů a jenom minimum světla. Díky tomuto monitoru můžeme vidět přesně, v které části se jednotlivé tóny nacházejí pěkně zleva doprava. Takže jako příklad uvedu v horní části dvě světlé čáry:

unnamed-3

Tyto čáry reprezentují ELMO MAKES MUSIC logo na té samé pozici (vlevo nahoře). Můžeme také vidět, že všechny stíny jsou v pořádku, jelikož jsou všechny nad hodnotou 0,3, avšak pár světel je nad 1,0. To je tedy místo, které musíme opravit, aby spot vyhovoval pro televizní vysílání. Obvykle pro tuto korekci používám nástroj LEVELS, kde pokaždé nastavím černou a bílou (stíny a světla) v rozmezí 16-235. V našem případě nám bude stačit opravit pouze světla.

Krok 2:

Druhý krok se už dnes v digitálním vysílání nedělá na straně exportu, ale připravuje se již automaticky při vysílání. Jedná se o korekci barev. Protože WAVEFORM MONITOR reprezentuje pouze světla a stíny, musíme k této kontrole použít VECTORSCOPE. Vectorscope nám ukazuje přesně jakou a kolik z každé barvy používáme. Neukazuje nám ale, kde se daná barva v obraze nachází. Kružnice se dá představit jako RGB kruh. Můžete na ní také vidět malá písmenka, která nám říkají, jaká barva se v daném místě nachází. R(red), MG(magenta), B(blue), atd… Vidíme tady i pár podivných čtverců. 🙂 V mém nastavení vectorscope (75%) jsou pro nás důležité pouze vnější čtverce a na ty se budeme soustředit. Ukazují nám barvy, které nejsou dobré pro TV vysílání.

unnamed-5

Větší čtverec je 20% tolerance stále použitelná pro televízní vysílaní. Avšak menší, nacházející se uvnitř, je tvořen ze čtyřech menších čtverců, je barva, která už není pro distribuci ve vysílání ideální. V naprosté většině mých případů dělá problémy červená… 🙂 Samořejmě to není pravidlo.

unnamed-4

V našem televizním spotu můžeme vidět, že červená je hodně mimo povolený limit a musíme to tedy opravit. Je mnoho způsobů jak na to. Můžete rotovat HUE, anebo změnit LIGHTNESS dané barvy, nebo prostě jenom desaturovat danou barvu. Obvykle se k tomu dá také použít jednoduchá utilita FAST COLOR CORRECTION atd. V mém případě při použití ADOBE PREMIERE použiju nástroj CHANGE COLOR, protože s ním mohu posunout separátně pouze vybranou barvu, tedy červenou. Z mého obrázku je patrné, že se ve spotu nacházejí pouze dvě místa s červenou barvou. Elmo v levém dolním rohu a Elmo ve středu obrázku. Můžeme zde vidět, že Elmo vlevo je více desaturovaný než Elmo ve středu. Mohu se tedy domnívat, že náš problém nám způsobuje právě Elmo ve středu:

unnamed-6

unnamed-7

V tomto příkladu jsem objevil ještě jeden problém se žlutou barvou (kuře) a opravil jsem to stejným způsobem jako problémovou červenou barvou. Obraz po úspěšné korekci připraven k vysílání v TV vypadá tedy nasledovně:

předtím:

Elmo01

potom:
unnamed-8

Vectorscope je také skvělým monitorem ke „gradingu“ pleťové barvy, pokud chcete být hodně precizní. Diagonála vlevo od červené barvy reprezentuje barvu naší kůže. Nezáleží na tom jestli jste „černý, asiat alebo bílý“. Zapamatujte si prostě, že všechny barvy pleti jsou vždy na tomto místě 🙂 Jediný rozdíl samořejmě je mírné posunutí po této čáře. Lidé s tmavší pletí se nacházejí blíž ke středu kružnice a bílý naopak jsou více vzdálený od středu:

plet

Jednoduché, že? 🙂