Každý grafik je chytrý člověk!

Ví, že čas strávený s rodinou, dětmi a kamarády je cenný a proto se snaží minimalizovat čas za svým počítačem. A právě proto existují ve světě pohyblivé grafiky a animací expression – „exprese“. Jsou to nehezky vypadající řetezce slov a písmen, které dělají práci lehčí. Chtěl bych tady poukázat na pár příkladech, které patří k základu práce v motion grafice a jsou pořád užitečné. Jsou to základy, které by měl opravdu každý umět a proto se může někomu zdát tento článek zbytečný:

1.) Co bychom dělali kdyby nebylo WIGGLE. 🙂 Když chcete vytvořit náhodný pohyb pozice, rotace nebo jakéhokoliv jiného parametru, vždy sáhněte po wiggle:

wiggle(X,Y)

X reprezentuje frekvenci za sekundu; Y reprezentuje amplitudu změny. Wiggle (2,100) na pozici X bude tedy znamenat (přirozené nelineární) změny pohybu dvakrát za sekundu, maximálně 100 pixelů z výchozí pozice na obě strany.

Wiggle

Příklad použití: Přirozené rozstřešení kamery

2.) Další často používaná:

time*X

X reprezentuje číslo násobené časem. (Time*-25) v rotaci znamená, že bude objekt v dané ose rotovat proti směru hodinových ručiček.

TIME

Příklad použití: Všechny lineární animace / změny

3.) Když chcete nechat objekt oscilovat v animaci, můžete použít toto:

MyValue=-1*Math.cos(time/2*Math.PI*2);

linear(MyValue,-1,1,0,400);

První řádek nám vrací hodnotu v rozsahu -1 až 1. A my použijeme tuto výstupní hodnotu v druhém řádku ke změně rozsahu 0 až 400. Když použijeme tuto expresi v poziční hodnotě X, objekt bude oscilovat dle kosinusoidy od 0 do 400 rychlostí vydělené číslem 2.

cos cos_2

Příklad použití: Co tak například kyvadlo na hodinách nebo blikajíci světlo semaforu?

4.) Když nastane situace, že komplikovaně dokončíte animaci použitím klíčů a chcete tuto animaci jednoduše zopakovat, použijete jednoduše:

LoopOut()

LoopOutLoopOut-2

Příklad použití: pro všechny, kteří nemají rádi CTRL+C a CTRL+V 🙂

Jaká je vaše oblíbená exprese?