Protože je skvělý! Je lepší pro tvé uši a v konečném důsledku má tedy i lepší reprodukci.

V roce 2012 nařídila Evropská unie novou regulaci pro reprodukci zvuku v televizním vysílání. Když jsem v té době kontaktoval mého zvukaře, pamatuji jeho první reakci: „Sakra! Proč EBU R128!?“ 🙂 Nějakou dobu předtím jsem už registroval problematiku hlasitých reklam v televízních reklamních blocích a nezávisle na sobě mi to potvrdilo mnoho lidí. Samozřejmě měli svým způsobem pravdu, ale zároveň se mýlili. A to je důvod, proč jsem se rozhodl napsat tento příspěvek a vysvětlit, proč tomu právě tak bylo. Takže to neberte jako tip, ale prostě jako obyčejný článek, zabývající se problematikou zvuku v televizích.

Televizní společnosti dnes používají automatizovaný systém kontroly dodaných spotů před samotným odvysíláním. Tento automat kontroluje barevná data záznamu, ochranné zóny, pozice textů a v poslední řadě i tedy zvuk. Vždy existují pouze dva výstupy z této kontroly. Video může být vysíláno nebo systém spot vrátí zpět s příšerně vypadajícím log souborem, s popisem všech chyb a nesrovnalostí ve videu a zvuku = video nelze použít pro vysílaní.

Stará zvuková regulace limitovala pouze hladinu zvuku měřenou v decibelech. Povolená maximální hodnota byla u nás -6dB. Když jste se dostali nad tuto hladinu, kazeta nebo soubor byl identifikován jako nepoužitelný ve vysílaní a byli jste vyzvání k opravě. Jenomže klienti, pro které pracujete, mají jiný názor a požadavky. Ti chtějí, aby ten jejich spot byl co nejhlasitější a tím se stál v dlouhém reklamním bloku ten „nejlepší“. Takže, jak jim vyhovět a zároveň dodržet televizní normu? Chytří zvukaři začali více a více používat pluginy zvané kompresory. Tento nástroj dělá zcela jednoduchou věc. Všechno, co je nahoře, nechá na nastavené úrovni (například -6dB) a všechno (téměř všechno – záleží od nastavení) vytáhne zespodu nahoru. Výsledkem je, že oba případy (s i bez kompresoru) jsou na úrovni -6dB, ale jeden z nich je subjektivně hlasitejší. Avšak oba jsou dle regulací a jsou vyhodnocené jako hratelné v televizním vysílání:

A) Originální vzorek mixu určeného pro kina:

EBU-Cinema

V originální ukázce pro kina vidíme, že pár častí (peak) zvuku jde dokonce i přes -6dB. Kino verze dovoluje mix, který jde až na nulu. Samozřejmě za jistých omezení a nemůže být zvuk celý čas na 0 dB.

B) Komprimovaný soubor dle staré regulace:

EBU-Compressor

Tento příklad nám ukazuje, že každý peak je stritkně pod -6dB. Takže i když je tižší než „A“ úrovní hlasitosti, subjektivně to není pravda a zdá se nám hlasitější!

A tady přichází na radu EBU R128!

Ve skryté válce hlasitosti mezi zadavatelem reklamy (klientem, marketingem) a televizními společnostmi příchází nová regulace, která nekontroluje jenom hlasitost, ale i nový parametr nazvaný LUFS (Loudness Units relative to digital full scale). Klasický měřič hlasitosti (dB) kontroluje jenom maximální hodnotu v daném čase, nové LUFS měření se chová více jako naše uši. Měření totiž využívá průměrné hodnoty a ne té maximální. Proto je tento způsob mnohem blíže k přirozenému vnímání zvuku. Představte si jako příklad hlasitý zvuk výstřelu ze zbraně, který se blíží k 0dB. Je to velice silný zvuk, ale je pouze jeden (resp. pár). Takže můžete při poslechu filmu bez problému pokračovat dál. Ale když si představíte podobných zvuků přibližně 20 během dvou vteřin, tak se s nadsázkou dá říct, že se zvednete, opustíte kinosál a budete chtít peníze zpět… 🙂 A tady právě můžeme být rádi za LUFS měření. Když používáte právě toto měření, musíte při práci s kompresory být mnohem opatrnější a přitom váš zvuk bude mnohem více dynamický. Budete vytvářet daleko kvalitnější zvuk. Samozřejmě je tady stále limitace, co se hlasitosti týče, a zůstává u nás na -6dB. Nikdo nechce zničiť vaši televizi. 🙂

Někdo může namítat a říct: „Budu stále připravovat spoty jako předtím, ale na konci prostě aplikuji LUFS měření“. Je to také možnost. Ale když použijete kompresor, LUFS měření to rozpozná a ve finále bude váš export méně hlasitý než zvuk bez něj, nebo s jeho rozumným použitím. Setkal jsem se s případem kdy tento export měl ve výsledku maximální úroveň pouze -16dB:

C) EBU R.128 export vyrobený z komprimovaného zvuku

EBU-R128-Compressor

V tomto výsledku je vidět, že maximální hodnota hlasitosti je pouze -14,5dB.

D) EBU R.128 export vyrobený z originálu

EBU-R128-Cinema

Tento příklad bez kompresoru má mnohem větší dynamiku a úroveň hlasitosti na -9,5dB, avšak obě splňují stejné podmínky EBU R.128 a mají ji na úrovni -23LUFS.

Dělejte zvuk lepší než-li rádio stanice!