Máte rádio ve svém marketingovém mixu?

Rádiové spoty patří stále k nejoblíbenější reklamě. Podpoří Vaši televizní reklamu nebo grafickou kreativu v tištěných médiích.

Připravíme Vám rozhlasový spot, který vychází z video formátu nebo navrhneme rádiový spot od začátku do konce.

Pro naše rádiové spoty využíváme herce a známé osobnosti. Známý hlas vhodně dotváří atmosféru spotu a posluchač se snadněji identifikuje s reklamním sdělením.

Každý spot si žádá vhodný hlas, který je výrazný a nahradí absenci vizuání stránky.

Poslechněte si rádiové spoty z naší dílny


Ukecávat po rádiovách vlnách by nám šlo