loader

2N Telekomunikace 19.4.2013

Výroba produktových spotů – k prezentaci nových výrobků firmy 2N Telekomunikace. Celkem bylo vyrobeno 8 produktových videí. Při výrobě videa se vymodelovaly dva produkty dle technických výkresů tak, aby vše odpovídalo skutečnosti včetně materiálu povrchu – textur. Natáčelo se na různých místech v Praze a v okolí. Tato reklama na google a facebook skvěle doplnila propagaci nových produktů úspěšné české společnosti 2N Telekomunikace.

Rosa o. s. 19.4.2013

Scénář a režie:  Petr Dvořáček Kamera / barevné korekce / postprodukce: MOTIONBOSS Ukázky promo videa pro neziskovou organizaci Rosa, která pomáhá ženám – obětem domácího násilí a jejich dětem v oblasti prevence násilí. Umožňuje zdravotníkům pochopit a odhalit násilí přednáškami, pro které jsme připravovali pět spotů rozdělených do jednotlivých kategorií, jak rozpoznat násilí, komunikovat správně s obětí násilí, fakta o násilí a rovněž předcházení konfrontací s násilníky ve zdravotnických zařízeních. Zajímavým projektem byla také výroba tří spotů o násilí v partnerských vztazích,…

Firemní video 19.4.2013

Kamera / postprodukce:  Róbert Sisák Scénář a réžie: Petr Dvořáček Medium: YouTube, Facebook, webové stránky Několik příkladů jak může vypadat firemní video. V tomto příkladě se jedná o různé zpracování promo videa pro Akademii věd České republiky. Reklamní video pro Biologické Centrum Akademie věd České republiky bylo natočeno v Krkonoších. Natáčení videa probíhalo tři dny a zahrnovalo kromě klasické produkce také vybavení povolení k pořizování audiovizuálních záznamů včetně vjezdů do KRNAP. Ve spotu byla použita videoanimace, kterou jsme kompletně vyrobili a byla tedy…

EDA cz, z. ú. – Raná péče, SPC 3.3.2013

Natáčení probíhalo v Praze tři dny v sídle EDA a rovněž ve vybraných rodinách. Úvodní znělka byla vyrobena ve 3D dle logotypu a byla inspirováná také skutečnými polštáři, které v EDA rádi používají jako hračku pro děti. Spoty mají představit nové aplikace pro tréning zraku a jemné motoriky u děti se zrakovým postižením. Celkem čtyři spoty ukazují a vysvětlují z odborného hlediska, ale také z praxe rodin, proč je dobré tyto aplikace používat. V posledním čtvrtém videu je podrobně vysvětleno,…

FSV UK 3.3.2012

Zajímavostí vytváření tohoto videa bylo, že nebyl pořízen jiný záznam než audio doprovod jednotlivých výpovědí studentů z Univerzity Karlovy. Díky tomu jsme museli dodat různé záběry Prahy a animací, které by doplnily výpovědi studentů. V závěru tohoto promo videa jsme použili infografiku na základě dodaných dat ze školy.

Copyright by Motionboss.com